60 miejsc w kościele

W naszym kościele pojawiły się pomarańczowe karteczki na ławkach – wskazują one miejsca, które należy zajmować.

Można również zajmować miejsca stojące, jednak należy przy tym pamiętać o zachowaniu stosownej odległości (minimum 2 metry od kolejnej osoby).

W czasie przebywania w kościele zasłaniamy usta i nos – maseczkę zdejmujemy jedynie podczas przystępowania do Komunii św.

Komunię św. przyjmujemy na rękę – to wyraz troski o zdrowie nasze i innych osób przyjmujących Ciało Chrystusa.


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne