niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

90 lat Archidiecezji Katowickiej

Rok 2015 to szczególny czas dziękczynienia za 90 lat istnienia naszej diecezji, która została utworzona przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae Unitas. Z tej okazji w naszym regionie organizowanych jest wiele uroczystości i pielgrzymek, a Penitencjaria Apostolska, na mocy pełnomocnictwa Ojca Świętego Franciszka, wydała dekret o odpustach udzielanych pokutującym wiernym.