90 miejsc w kościele


W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd postanowił, że od 17 maja w kościołach podczas Mszy św. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych.

Tym samym od najbliższej niedzieli w naszym kościele będzie mogło przebywać jednocześnie 90 osób.

Karteczki na ławkach, które wyznaczają miejsca siedzące, pozostają bez zmian, jednak zachęcamy, aby przy jednej karteczce siadały np. dwie osoby z jednej rodziny. Oczywiście parafianie, którzy przychodzą pojedynczo, zajmują sami wyznaczone miejsca.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne