99. rocznica poświęcenia kościoła


Dzisiaj świętowaliśmy 99. rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich parafian sprawował ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej, a Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Wojtała.


Kilka słów o powstaniu naszego kościoła
Początek XX wieku to czas szybkiego rozrostu terenu Niedobczyc pod względem ludnościowym i gospodarczym. Z tego względu pojawiły się nowe potrzeby duszpasterskie. Na początku księża dojeżdżali z Rybnika i odprawiali nabożeństwa w niedziele i święta w cechowni na kopalni. W 1913 roku zawiązano komitet budowy kościoła, jednak na skutek wybuchu wojny inicjatywa ta została zaniechana. Dopiero w 1920 roku, po pertraktacjach z wrocławską kurią, przystąpiono do budowy świątyni.
Pierwszym duszpasterzem został ks. Antoni Lindner, a sama budowa kościoła postępowała w szybkim tempie. 25 września 1921 roku poświęcono kamień węgielny, a zaraz potem kościół otrzymał sklepienie i dach.
13 listopada 1921 roku do kościoła wprowadzono Przenajświętszy Sakrament, a dzień później w murach naszej świątyni została odprawiona pierwsza Msza Święta. Od tego momentu mieszkańcy mieli własną świątynię.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną