niedziela, 14 lipca, 2024
Aktualności

Adoptuj Bierzmowańca!


Z inicjatywy animatorów bierzmowania zachęcamy do duchowej adopcji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Na czym polega adopcja?

Z tyłu kościoła zostały wyłożone zalaminowane kartki z modlitwą za konkretnego kandydata do sakramentu bierzmowania. Każdy z Was może zabrać taką kartkę do domu i codziennie (do czasu bierzmowania) modlić się za wybraną osobę, którą będzie znać tylko z imienia.

Modlitwa to bezcenny dar, którym obdarujemy konkretnego młodego człowieka, stojącego u progu dorosłości. Niech z naszą duchową pomocą młodzi wytrwają w przygotowaniach, otworzą swoje serca na Ducha Świętego i uczą się patrzeć w Niebo!


Tekst modlitwy:

Panie Boże, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tobie polecam ……………., który przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spraw, aby przez ten czas przygotowań, jeszcze bardziej poznał Ciebie jako Tego, który jest Miłością. Pozwól mu doświadczyć Twojej bezwarunkowej i bezgranicznej miłości. Nade wszystko pragnę, aby ………………….. z pomocą Ducha Świętego mógł szczerym sercem wyznawać, że Panem jest Jezus.