piątek, 24 maja, 2024
Aktualności

Bądźmy wierni temu dziedzictwu

Dobry Bóg powierzył polski naród opiece Matki Najświętszej. Żadnego innego narodu tak mocno do Niej nie zbliżył. Uwrażliwił serca polskich królów i książąt, wodzów, artystów i pisarzy, by dojrzeli wielkość i duchowe piękno Matki Najświętszej. Bóg natchnął cały polski lud, by tak bardzo ukochał święta Matki Bożej.

Bóg dał nam również Jasną Górę Zwycięstwa jako arkę na czas potopu szwedzkiego i wszystkich narodowych nieszczęść w czasie rozbiorów Polski, powstań narodowych, okupacji hitlerowskiej i w czasie bezbożnego komunizmu. Pozwolił nam zobaczyć w Matce Najświętszej źródło siły, otuchy i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli narodem maryjnym.
Jak zatem w dzisiejszych czasach odpowiadamy na to szczególne powołanie? Co robimy, by Matka Boża panowała w naszym kraju nie tylko w naszych słowach i ślubach? Czy Maryja jest naszą drogą, która prowadzi nas i nasze środowiska, w których na co dzień żyjemy, do Jezusa?
Wszyscy pamiętamy słowa św. Jana Pawła II: „Proszę was, abyście byli wierni temu dziedzictwu, któremu na imię Polska, abyście nie podcinali tych korzeni, na których wyrosła!”.

(Fragmenty homilii wygłoszonej wczoraj przez ks. Proboszcza Stanisława).

Wczorajsza uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz Święto Konstytucji 3 Maja były doskonałą okazją, by wyrazić wierność naszemu narodowemu dziedzictwu. Przed uroczystą Mszą św. w intencji ojczyzny członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz władze dzielnicy złożyli kwiaty na pomniku w Niedobczycach, który dedykowany jest rodakom pomordowanym przez okupanta i poległym na polach walki za naszą wolność.