Barbórka

Przypadające dzisiaj wspomnienie św. Barbary licznie zgromadziło w naszym kościele górników oraz ich rodziny. Podczas Mszy św., za wstawiennictwem swej patronki, dziękowali oni Bogu za otrzymane łaski i błogosławieństwo. Eucharystii przewodniczył dobrze nam znany ks. Grzegorz Hawel, natomiast homilię wygłosił emerytowany górnik i zarazem jedyny w naszej diecezji diakon stały Albert Karkosz.

Eucharystię uświetniła gra orkiestry KWK Chwałowice, obecne były także poczty sztandarowe górników.

Wszystkim górnikom oraz ich rodzinom życzymy pomyślności, wytrwałości w ciężkiej pracy oraz nieustannej opieki św. Barbary!

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną