niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Bierzmowańcy w Wapienicy

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej parafii, uczniowie trzecich klas gimnazjum wyjeżdżają na trzydniowe rekolekcje, które rozpoczynają cykl przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W tym roku, pod opieką ks. Krzysztofa oraz swoich animatorów, młodzież spędziła miniony weekend w ośrodku obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy.