niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Boże owoce


Podczas dzisiejszej mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 dziękowaliśmy Panu Bogu za plony ziemi, a jednocześnie prosiliśmy o Boże owoce działalności naszych parafialnych grup.

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy czynnie angażują się w życie naszej wspólnoty. Jak powiedział ks. prob. Stanisław – każda grupa ma swój charyzmat, swoją rolę do wypełnienia i bardzo ożywia naszą parafię. Przedstawiciele wspólnot otrzymali odpalone od paschału świece, by właśnie światło tych świec zawsze wskazywało drogę do Chrystusa.

Podczas dzisiejszej Eucharystii dziękowaliśmy też Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim osobom, które podarowały warzywa i owoce na wystrój kościoła, a także Siostrze Zuzannie, która przygotowała z nich piękną dekorację ołtarza.