poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Aktualności

Budujemy Kościół – chrzest


Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ubogaciły dzisiaj dzieci przygotowujące się do wczesnej Komunii Świętej. Tym samym rozpoczęło się wielkie dzieło budowy Kościoła, zaczynając od sakramentu chrztu.

Droga krzyżowa z dziećmi to jednocześnie wyzwanie i piękne przeżycie dla tych, którzy im towarzyszą. Dzieci są jedyne w swoim współczuciu, jakim obdarowują cierpiącego Jezusa. W tym roku chcemy te nabożeństwa przeżywać w duchu, jaki nam podpowiada program duszpasterski „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Najpierw wyjaśniamy, że kościół to budynek świątyni, a Kościół to wspólnota Boga z ludźmi. I właśnie taki Kościół będziemy się uczyć budować w Wielkim Poście poznając sakramenty święte. Plansza zarysu kościoła – budynku tylko nam pomaga bardziej zrozumieć, co dzieje się między mną a Bogiem kiedy przyjmuję Jego łaskę w znakach sakramentów. I tak podczas I drogi krzyżowej „zakładaliśmy fundamenty” omawiając co dzieje się w chrzcie świętym i dlaczego jest nam konieczny do dalszego budowania swojej więzi z Bogiem. Odwiedzili nas Adam i Ewa, opowiedzieli, jak popełnili grzech. Każde dziecko otrzymało  kamień, który ma przypominać o codziennej modlitwie Ojcze nasz. Dzięki modlitwie dziecko Boże buduje silną więź ze swoim Tatą w niebie.

Co tydzień poznając kolejny sakrament dobudujemy kolejny fragment tej świętej wspólnoty. Ufam, że lepsze zrozumienie tego co dzieje się w sakramentach pomoże wszystkim uczestnikom bardziej pokochać Jezusa i zrodzi w sercach  wdzięczność za dzieło Zbawiciela. 

Tekst: Siostra Elżbieta

.