czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

By chronić to, co najcenniejsze…

fot. M. Koczy

W ostatnim czasie nasz kościół został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków i w ten sposób został objęty specjalną ochroną. Dlaczego? Bo nie tylko dla nas ma wyjątkowe znaczenie duchowe, ale również z punktu widzenia architektonicznego jest niezwykle cenny. „Obiekt jest cennym przykładem ówczesnego budownictwa sakralnego, to neobarok kojarzony z architekturą polską, w przeciwieństwie do neogotyku, kojarzonego z myślą niemiecką. Budynek jest istotnym elementem architektonicznoprzestrzennym i historycznym dzielnicy Niedobczyce, trwale wpisanym w jej krajobraz i decydującym o jej walorach kulturowych” – precyzuje Henryk Mercik.