Co z tym światem?

Co z tym światem? Na to pytanie, w perspektywie chrześcijańskiej, starał się odpowiedzieć ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer na wczorajszym spotkaniu grupy dyskusyjnej „Światło Wiary”. Jak powiedział ks. Arkadiusz, ważne jest, by analizować świat obserwując znaki czasu, w których Pan Bóg przemawia do człowieka. Dzisiaj możemy dostrzec pięć przestrzeni, w których znaki czasu się objawiają. Są to alienacja, samotność, narcyzm, ryzyko i zanik więzi.

Więcej o wczorajszym wykładzie można będzie przeczytać w grudniowym numerze „Serca”.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne