Czekamy na zarządzenie


W związku z opublikowanymi dzisiaj przepisami i obostrzeniami państwowymi, Ksiądz Arcybiskup opracowuje obecnie nowe zarządzenie.

Po otrzymaniu stosownego zarządzenia (jeszcze dziś lub najpóźniej jutro) zostanie ono bezzwłocznie udostępnione na naszej stronie.

Prosimy o śledzenie informacji, gdyż obostrzenia dotyczą w dużej mierze życia Kościoła.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną