Czekamy na zarządzenie


W związku z opublikowanymi dzisiaj przepisami i obostrzeniami państwowymi, Ksiądz Arcybiskup opracowuje obecnie nowe zarządzenie.

Po otrzymaniu stosownego zarządzenia (jeszcze dziś lub najpóźniej jutro) zostanie ono bezzwłocznie udostępnione na naszej stronie.

Prosimy o śledzenie informacji, gdyż obostrzenia dotyczą w dużej mierze życia Kościoła.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne