Człowieka kłopoty z człowiekim

Narastająca separacja jednej istoty ludzkiej od drugiej, wytwarzana przez społeczeństwo zindustrializowane przez strukturę pracy, warunki życia i upadek więzi personalnych, jest zamachem na podstawową ideę chrześcijańską miłowania bliźnich. Nie możemy kochać bliźniego, którego nie znamy i z którym nie łączą nas więzi międzyosobowe.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną