piątek, 24 maja, 2024
Aktualności

Człowieka kłopoty z człowiekim

Narastająca separacja jednej istoty ludzkiej od drugiej, wytwarzana przez społeczeństwo zindustrializowane przez strukturę pracy, warunki życia i upadek więzi personalnych, jest zamachem na podstawową ideę chrześcijańską miłowania bliźnich. Nie możemy kochać bliźniego, którego nie znamy i z którym nie łączą nas więzi międzyosobowe.