Człowieka kłopoty z człowiekim

Narastająca separacja jednej istoty ludzkiej od drugiej, wytwarzana przez społeczeństwo zindustrializowane przez strukturę pracy, warunki życia i upadek więzi personalnych, jest zamachem na podstawową ideę chrześcijańską miłowania bliźnich. Nie możemy kochać bliźniego, którego nie znamy i z którym nie łączą nas więzi międzyosobowe.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne