niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Czy przedsiębiorca może być święty?

Czy przedsiębiorca może być święty? Tak! Przez działalność gospodarczą, przez organizowanie twórczej i wydajnej pracy, przedsiębiorca i pracodawca realizuje swoje powołanie i może zmierzać do świętości. Choć czasem doświadczamy rozbicia między mieć a być, to jednak nie możemy zapominać, że człowiek jest istotą duchowo-cielesną. Życie duchowe i życie codzienne powinny się wzajemnie przenikać.

Jesteśmy zanurzeni w rzeczywistość ziemską – to zostało nam ofiarowane przez Pana Boga i angażując się w życie doczesne realizujemy siebie jako człowieka. Należy zatem równoważyć życie, widzieć zarówno sens pracy zawodowej jak i sens modlitwy. Przedsiębiorca w wyjątkowy sposób współdziała w tworzeniu świata przez to, co robi, ale piękne dzieła może budować tylko na fundamencie wiary.

Pierwsze w naszej parafii spotkanie przedsiębiorców i pracodawców, w którym uczestniczyło wczoraj ponad czterdzieści osób, poprowadził ks. Grzegorz Piątek, sercanin z Krakowa. Jaki jest sens takich spotkań? Chodzi o to, by przedsiębiorca i pracodawca spojrzał na swoją pracę z innej perspektywy – z Bożej perspektywy. Tylko w ten sposób ocali siebie, swoje człowieczeństwo, nawet w trudnych czy ekstremalnych sytuacjach, z którymi być może przyjdzie mu się zmierzyć.