Dekanalny Patronat Misyjny

Jednym z owoców synodu naszej archidiecezji jest Dekanalny Patronat Misyjny. Idea ta polega na wzajemnym związaniu każdego misjonarza z poszczególnym dekanatem. Przez okres najbliższych dwóch lat pod opieką naszego dekanatu będzie pozostawał ks. Rafał Dąbrowski, który pochodzi z Jastrzębia, a obecnie pracuje w Kazachstanie.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną