Dekanalny Patronat Misyjny

Jednym z owoców synodu naszej archidiecezji jest Dekanalny Patronat Misyjny. Idea ta polega na wzajemnym związaniu każdego misjonarza z poszczególnym dekanatem. Przez okres najbliższych dwóch lat pod opieką naszego dekanatu będzie pozostawał ks. Rafał Dąbrowski, który pochodzi z Jastrzębia, a obecnie pracuje w Kazachstanie.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne