niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Doceńcie to na nowo!

Być w Sercu Jezusa – doceńcie to na nowo! Proszę Was, nie opuszczajcie Jezusa, nie opuszczajcie Eucharystii! – wołał ks. dr Wiesław Hudek, tegoroczny kaznodzieja odpustowy. Uroczysta suma odpustowa, z piękną oprawą muzyczną, została odprawiona w samo południe i zakończyła się procesją wokół kościoła.

Serce Jezusowe to uosobienie i znak największej miłości Boga ku ludziom. W tak ważnym dla naszej parafii dniu warto przypomnieć dwanaście obietnic, jakie Pan Jezus dał, za pośrednictwem św. Małgorzaty Alacoque, czcicielom Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię św. w pierwsze piątki miesiąca przez 9 miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli im łaski pokuty, tak iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów św., a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.