niedziela, 23 czerwca, 2024
Aktualności

Dom jak marzenie…

W naszej parafii gościmy dzisiaj wyjątkowe osoby – Siostry Służebniczki dębickie ze Skoczowa, które przyjechały z grupą swoich podopiecznych. Nasi goście przyjechali, by prosić o wsparcie duchowe i materialne budowy nowego domu dla chłopców i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, który nazwali Przestrzenią Opatrzności. Obecnie w starym budynku mieszka 39 podopiecznych w wieku do 11 do ponad 70 lat, a koszt budowy nowego domu, spełniającego wymogi, to około 18 mln. zł.

Jak mogliśmy się dzisiaj przekonać są to osoby wyjątkowe, które dzielą się swoimi talentami, tworząc m.in. grupę teatralną Edmundi. Właśnie ta grupa przedstawiała nam niezwykłą i piękną pantomimę ewangelizacyjną, pokazując jak wielkim skarbem jest Chrystus, który z miłości do nas poniósł śmierć na krzyżu.

Zachęcamy do wsparcia realizacji tego marzenia chłopców i sióstr, jakim jest nowy dom.

Więcej informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie oraz o możliwościach wsparcia znajdzie na stronie www.przestrzenopatrznosci.pl