Doświadczenie pustyni


„Spotkaj Boga na niedobczyckiej pustyni”
Dzień szósty rekolekcji domowych


Jeszcze niedawno mieliśmy piękne plany na Wielki Post – rekolekcje parafialne i szkolne, udział w nabożeństwach, może nawet w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, osobiste postanowienia. Wiele było pomysłów, mądrych słów, które chciało się powiedzieć…

Tymczasem wszyscy musieliśmy wyruszyć na pustynię, zostawić to, co bliskie naszemu sercu. Z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni Eucharystii, ulubionych nabożeństw, bliskich kontaktów z rodziną, z przyjaciółmi. Nie możemy wyjść do kina, do restauracji. Jesteśmy na pustyni. Doświadczamy lęku, niepewności i samotności.

Jak przetrwać? Modlitwa, post i jałmużna – trzy powiązane ze sobą filary, na których można w solidny sposób budować życie duchowe. One dają szansę, aby odkryć głębiny naszych serc, usłyszeć głos Boga, które pragnie do nas przemawiać. A jeśli zaufasz Chrystusowi, wówczas tak jak On, pokonasz wszystkie demony, które – nie łudź się – krążą po pustyni.

Niech ten inny niż zwykle Wielki Post pozwoli nam wszystkim głębiej przygotować się na Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.


1. Przeczytaj i rozważaj Słowo Boże na dziś – tekst


2. Wysłuchaj konferencji ks. Dominika Chmielewskiego na temat doświadczenia pustyni.


3. O godz. 15.00 odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia.


4. O godz. 20.30, łącząc się z kapłanami oraz tysiącami Polaków odmów różaniec święty (tajemnicę radosną).

5. Wyśpiewaj suplikacje – nagranie

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną