Droga Krzyżowa ulicami Niedobczyc

Droga Krzyżowa to nie tylko nabożeństwo. To nawet nie tylko wydarzenie sprzed 2000 tysięcy lat. Bóg cierpiał, ale otworzył to Swoje cierpienie na nasze troski i zmartwienia. On jest nie tylko w kościele. Jest przede wszystkim tam, gdzie jakikolwiek człowiek doznaje cierpienia. Chcąc powierzyć Chrystusowi swój ból, trudy i przeciwności, wyruszyliśmy w miniony piątek na ulice Niedobczyc, aby niosąc krzyż na własnych ramionach rozważać Jego mękę i śmierć.

Wędrując zakątkami naszej dzielnicy pochyliliśmy się nad rozważaniami, które zostały opracowane w związku z przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży. Tym samym modliliśmy się także za młodzież i powierzaliśmy Bogu organizację tego wielkiego wydarzenia, które będziemy przeżywać w lipcu przyszłego roku.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną