niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Droga Krzyżowa ulicami Niedobczyc

Droga Krzyżowa to nie tylko nabożeństwo. To nawet nie tylko wydarzenie sprzed 2000 tysięcy lat. Bóg cierpiał, ale otworzył to Swoje cierpienie na nasze troski i zmartwienia. On jest nie tylko w kościele. Jest przede wszystkim tam, gdzie jakikolwiek człowiek doznaje cierpienia. Chcąc powierzyć Chrystusowi swój ból, trudy i przeciwności, wyruszyliśmy w miniony piątek na ulice Niedobczyc, aby niosąc krzyż na własnych ramionach rozważać Jego mękę i śmierć.

Wędrując zakątkami naszej dzielnicy pochyliliśmy się nad rozważaniami, które zostały opracowane w związku z przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży. Tym samym modliliśmy się także za młodzież i powierzaliśmy Bogu organizację tego wielkiego wydarzenia, które będziemy przeżywać w lipcu przyszłego roku.