niedziela, 23 czerwca, 2024
Aktualności

Droga Matki Bożej


Maryja towarzyszyła Jezusowi w Jego drodze na Golgotę. Była zatem jednym z najważniejszych świadków Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj odwiedziła dzieci z naszej parafii w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, by opowiedzieć im o posłannictwie, jakie otrzymała od swojego Syna – On ustanowił Ją Matką każdego człowieka i powierzył Jej troskę o każdego z nas.
W czasie rozważań dzieci obrazowo przedstawiły kolejne stacji Drogi Krzyżowej, by jeszcze bardziej uświadomić im, jak wielką ofiarę poniósł Chrystus, by odkupić ludzi.