Droga Matki Bożej


Maryja towarzyszyła Jezusowi w Jego drodze na Golgotę. Była zatem jednym z najważniejszych świadków Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj odwiedziła dzieci z naszej parafii w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, by opowiedzieć im o posłannictwie, jakie otrzymała od swojego Syna – On ustanowił Ją Matką każdego człowieka i powierzył Jej troskę o każdego z nas.
W czasie rozważań dzieci obrazowo przedstawiły kolejne stacji Drogi Krzyżowej, by jeszcze bardziej uświadomić im, jak wielką ofiarę poniósł Chrystus, by odkupić ludzi.


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne