Drzwi Miłosierdzia otwarte!

Każdy Jubileusz to czas wyjątkowy. To czas, jaki sam Chrystus poprzez swój Kościół ofiaruje ludziom. To czas szczególnej łaski, kiedy Bóg zaprasza Cię do wspólnego pielgrzymowania po drodze prowadzącej do Drzwi Świętych. A przekroczenie Drzwi Świętych oznacza wprowadzenie Cię w niepojętą tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które nie ma końca, które jest nieprzeniknione, które jest niewyczerpalne!

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną