poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Aktualności

Dzieci Maryi w klasztorze


W Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny trwa rok maryjny. Natomiast prowincja katowicka, do której należy między innymi placówka w Niedobczycach obecny rok dodatkowo przeżywa jako jubileuszowy z racji 100. rocznicy jej założenia. Z tych to okazji peregrynuje po domach zakonnych służebniczek śląskich ikona Matki Bożej i bł. Edmunda Bojanowskiego napisana przez jedną z sióstr.

Od środy popielcowej do soboty ikona gościła w naszym klasztorze. I właśnie w sobotę przyszły do kaplicy klasztornej dzieci Maryi, by się pomodlić, zaśpiewać i coś osobistego Matce Bożej podarować. Niezwykłość miejsca sprawiła, że z wielkim zaciekawieniem i skupieniem w ciszy dzieci szły przez dom sióstr. W kaplicy był czas na śpiew, modlitwę w wypowiedzianych głośno intencjach. Był też czas kiedy można było coś Maryi napisać lub narysować – tak od serca. Na koniec tego spotkania każde dziecko otrzymało cytat z Ewangelii. To z jakim ociąganiem dzieci wychodziły z kaplicy, a potem z klasztoru, świadczyło, że dobrze im było się spotkać przy Maryi w ikonie peregrynującej wśród służebniczek Maryi.

Tekst: siostra Elżbieta