Dziękczynienie za plony

Pięknie przystrojony ołtarz produktami rolniczymi to znak, że wczoraj dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i Jego błogosławieństwo podczas pracy na polu. Składamy Bóg zapłać wszystkim osobom, które podarowały warzywa, owoce, chleb oraz siostrze Szymonie za wykonanie pięknej dekoracji.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną