Dziękowaliśmy za plony

Na porannej Mszy św., o godz. 9.00, w szczególny sposób dziękowaliśmy dzisiaj Panu Bogu – jedynemu Gospodarzowi tego świata – za wszystkie plony ziemi, którymi nas w tym roku obdarzył. To szczególna okazja, aby docenić chleb powszedni, aby uświadomić sobie, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy naszemu Stwórcy.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną