Godzina Łaski


Dzisiaj w Godzinie Łaski wielu naszych parafian zgromadziło się w kościele, by przez wstawiennictwo Matki Bożej prosić Pana Boga o potrzebne łaski dla siebie, swoich bliskich oraz o nawrócenie grzeszników. Modlitwy prowadzili członkowie Prezydium Legionu Maryi, którym serdecznie dziękujemy!


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną