Zespół LiturgicznyPLAN POSŁUGI ZESPOŁU LITURGICZNEGOPLAN POSŁUGI ZESPOŁU LITURGICZNEGO


Trwający obecnie trzyletni cykl duszpasterski, który w centrum życia Kościoła stawia Eucharystię, stał się inspiracją do powołania w naszej parafii zespołu liturgicznego.

Liturgia, jest sercem każdej wspólnoty, mniejszej czy większej, to skarb, który należy coraz mocnej i głębiej poznawać. Liturgia z języka greckiego oznacza „czyn ludu”. Tym też jest każda Msza święta oraz liturgia godzin, w tym nasze nieszpory. Dlatego inicjatywa duszpasterska zespołu liturgicznego na celu mocniejsze zaangażowanie wiernych w sprawowanie Eucharystii oraz wzmocnienie wrażliwości nas wszystkich na Liturgię Kościoła i jej piękno.

Zadania zespołu liturgicznego:
– poznawanie znaków obecności Chrystusa we Mszy św., czyli dostrzeganie Boga w Jego Słowie, w Ludzie Bożym, w Kapłanie i oczywiście w znakach chleba i wina, które stają się prawdziwie Jego Ciałem i Krwią,
– dzielenie się tym, czym jest dla nas Msza św., jak ją przeżywamy, co sprawia nam trudności,
– aktywne angażowanie się w czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych, w śpiewanie Psalmów, czy przynoszenie darów do ołtarza.

Na naszym pierwszym spotkaniu, które odbyło się 7 lutego 2020 r., zebrało się około 30 osób pragnących zaangażować się w formację i aktywność liturgiczną. Grupa jest otwarta, dlatego zapraszamy wszystkie osoby, którym zależy na głębszym i piękniejszym przeżywaniu Eucharystii.

Spotykamy się w każdy pierwszy piątek miesiąca, już na Mszy św. wieczornej, po której odbywa się spotkanie formacyjno-organizacyjne.

Grupę prowadzi Karol Barteczko, a opiekę duchową sprawuje ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne