niedziela, 21 kwietnia, 2024
Aktualności

Idźcie, jesteście posłani!


Nowy rok formacyjny rozpoczęliśmy dzisiaj uroczystą mszą św., która sprawowana była w dwóch intencjach.

Najpierw dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony, którymi nas obdarzył oraz prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo, szczególnie dla wszystkich rolników. Dziękujemy wszystkim osobom, które podarowały warzywa i owoce. Serdeczne Bóg zapłać składamy także Siostrze Zuzannie, która tak pięknie i bogato udekorowała nasz ołtarz.

W drugiej intencji modliliśmy się za członków wszystkich grup parafialnych, którzy na co dzień starają się swoim zaangażowaniem i świadectwem życia głosić Chrystusa. W czasie Eucharystii przedstawiciele wspólnot odebrali z rąk ks. prob. Stanisława, ks. Roberta i ks. Łukasza odpalone od paschału świece.

Niech światło tych świec towarzyszy Wam na wszystkich spotkaniach i oświeca drogi prowadzące do Pana Jezusa i Jego Matki. Idźcie, jesteście posłani!