II sesja plenarna

18 kwietnia br. odbyła się druga sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne pracowało najpierw nad projektem Komisji ds. Społecznych, który koncentruje się na zaleceniach dotyczących sposobów upowszechniania wiedzy o katolickim nauczaniu społecznym oraz kształtowania i pobudzania społecznej wrażliwości i aktywności chrześcijan.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną