Jeden Duch i jedno Serce

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy czas Misji Świętych. Misje to szczególny dar Boga dla każdego z nas. To zaproszenie do dalekiej podróży, nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, wzbudzenia na nowo aktu wiary, nadziei i miłości. To zaproszenia Jezusa do swojego życia, aby odkryć na nowo moc naszej wiary.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną