niedziela, 23 czerwca, 2024
Aktualności

Jubileusz Księdza Arcybiskupa

25 grudnia świętowaliśmy z Księdzem Arcybiskupem Damianem Zimoniem jubileusz 60. rocznicy przyjęcia przez niego sakramentu kapłaństwa. W czasie homilii ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer powiedział: Czcigodny Księże Arcybiskupie, 60 lat temu, przyjmując święcenia kapłańskie, napisałeś na obrazku prymicyjnym: „Wiem, komu zawierzyłem.”

Chcemy podziękować Ci tą Mszą św., naszą obecnością i modlitwą za to, że przez 60 lat życia kapłańskiego i biskupiego nieustannie dajesz świadectwo i przepowiadasz Chrystusa Ukrzyżowanego.

Życzenia w imieniu parafian złożyła Gabriela Szulik wraz z Andrzejem Kałuzińskim, głos zabrał również ks. prałat Władysław Basista.

Homilia

Życzenia i podziękowanie Księdza Arcybiskupa

Nagranie video z uroczystości