Jubileusz ochronki

W minioną sobotę świętowaliśmy 30. rocznicę działalności naszej parafialnej ochronki. W duchu wdzięczności zgromadziliśmy się na Eucharystii, by podziękować Panu Bogu za to piękne dzieło, które na przestrzeni tylu lat było i nadal jest źródłem ogromnego dobra. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Hubert Wieczorke, a homilię wygłosił ks. Andrzej Suchoń, pierwszy opiekun ochronki.

Mszę św. koncelebrowali ks. Proboscz Stanisław oraz ks. Grzegorz Hawel. Po Eucharystii wszyscy zebrani w kościele goście spotkali się w domu parafialnym, by wspólnie świętować i powspominać minione lata.

W tym miejscu składamy wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które w ciągu trzydziestu lat poświęcały swój czas dla dzieci z ubogich rodzin. Dziękujemy nauczycielom, kucharkom, osobom dbającym o porządek oraz wszystkim innym wolontariuszom za ich zaangażowanie i bezinteresowną pracę!

Dziękujemy również Miastu Rybnik, które od wielu lat wspiera finansowo działalność naszej ochronki.

Więcej o jubileuszu ochronki można będzie przeczytać w grudniowym numerze „Serca”.

Homilia

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne