poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Aktualności

Jubileusze małżeńskie


Małżonkowie obchodzący w tym roku okrągłe rocznice ślubu uczestniczyli dzisiaj we mszy św., którą w ich intencji sprawował ks. Paweł, a Słowo Boże wygłosił goszczący w naszej parafii ks. ppłk Jerzy Niedzielski.

W czasie Eucharystii małżonkowie dziękowali za dar wspólnego życia i odnowili przysięgę małżeńską, którą złożyli sobie 5, 10… i 65 lat temu.

Drodzy Jubilaci, na dalsze lata życia życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, byście codziennie wzrastali we wzajemnej miłości i tą miłością dzieli się z Waszymi bliskimi.