Jubileusze małżeńskie


Małżonkowie obchodzący w tym roku okrągłe rocznice ślubu uczestniczyli dzisiaj we mszy św., którą w ich intencji sprawował ks. Paweł, a Słowo Boże wygłosił goszczący w naszej parafii ks. ppłk Jerzy Niedzielski.

W czasie Eucharystii małżonkowie dziękowali za dar wspólnego życia i odnowili przysięgę małżeńską, którą złożyli sobie 5, 10… i 65 lat temu.

Drodzy Jubilaci, na dalsze lata życia życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, byście codziennie wzrastali we wzajemnej miłości i tą miłością dzieli się z Waszymi bliskimi.


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne