Kongres Misyjny

W przededniu niedzieli misyjnej grupa Dzieci Maryi wraz z siostrą Katarzyną udała się na II Metropolitarny Kongres Misyjny do Rud Raciborskich. Było to piękne doświadczenie żywego Kościoła, a dzięki spotkaniu zapał misyjny na nowo rozgorzał w sercach uczestników. Więcej o Kongresie można będzie przeczytać w listopadowym numerze „Serca”.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne