Kongres różańcowy


Członkowie Legionu Maryi spotkali się dzisiaj we wczesnych godzinach popołudniowych na kongresie różańcowym. Odmawiając wszystkie cztery części różańca, modlili się za osoby chore, cierpiące i za wszystkie nasze rodziny, prosząc również o pokój na świecie.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną