Laborem Exercens

W miesiącu marcu zachęcamy do przeczytania i rozważenia treści trzeciej encykliki św. Jana Pawła II pt. Laborem Exercens (O pracy ludzkiej), którą Papież napisał w trzecim roku swojego pontyfikatu.

W najbliższym czasie dokument będzie także omówiony przez ks. prof. Arkadiusza Wuwera.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne