Laborem Exercens

W miesiącu marcu zachęcamy do przeczytania i rozważenia treści trzeciej encykliki św. Jana Pawła II pt. Laborem Exercens (O pracy ludzkiej), którą Papież napisał w trzecim roku swojego pontyfikatu.

W najbliższym czasie dokument będzie także omówiony przez ks. prof. Arkadiusza Wuwera.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną