niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Lektor – narzędzie Boga

Lektor to narzędzie, którym Bóg posługuje się, aby przekazać ludziom swoje Słowo. Tę zaszczytną funkcję mogą pełnić osoby do tego odpowiednio przygotowane merytorycznie i praktycznie, dlatego kilkudziesięciu chłopców z naszego dekanatu rozpoczęło w minioną sobotę kurs lektora. Na pierwszym spotkaniu ks. Paweł omówił m.in. kwestie liturgiczne i wymagania, jakie musi spełniać lektor.

Każdy lektor powinien przede wszystkim żyć Słowem Bożym, a zatem mieć właściwy stosunek do Pisma Świętego i być świadomy, że jest to Słowo samego Boga. Z tego względu musi nieustannie troszczyć się o formację wewnętrzną i czytać Pismo Święte nie tylko w kościele, ale także w domu.

Dalsze spotkania będą już skupiały się na ćwiczeniach praktycznych, które będą odbywały się pod okiem polonisty.