Lektorzy Słowa Bożego

Ponad dwudziestu starszych ministrantów z naszego dekanatu uczęszczało na kurs lektora prowadzony w naszej parafii. Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli kurs, zostali wczoraj uroczyście przyjęci do grona lektorów. Złożyli przyrzeczenia oraz otrzymali specjalne błogosławieństwo do pełnienia powierzonej im funkcji.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne