Lektorzy Słowa Bożego

Ponad dwudziestu starszych ministrantów z naszego dekanatu uczęszczało na kurs lektora prowadzony w naszej parafii. Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli kurs, zostali wczoraj uroczyście przyjęci do grona lektorów. Złożyli przyrzeczenia oraz otrzymali specjalne błogosławieństwo do pełnienia powierzonej im funkcji.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną