Ministranci w Niewiadomiu

Dzisiaj przed południem nasi ministranci spotkali się ze swoimi kolegami z całego dekanatu na Wielkopostnym Dniu Skupienia w Parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu. Jak zawsze spotkanie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św., po której ministranci uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a na końcu, w salkach pod kościołem, czekał na nich słodki poczęstunek.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną