Młodzież w górach

Miniony weekend młodzież oazowa z naszej parafii spędziła w górach pod opieką ks. Jarosława.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną