Młodzież w Wiśle

Tradycją naszej parafii są wyjazdy integracyjne młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. W tym roku pierwsi wyjechali chłopcy, a dwa tygodnie później dziewczyny. Weekend spędzony w Ośrodku Salezjanów w Wiśle, pod opieką ks. Jacka, był czasem modlitwy, skupienia i pracy w grupach. Ale nie tylko. Młodzież miała okazję skorzystać z atrakcji turystycznych miasta, a podczas prelekcji i zajęć panelowych poznać mechanizmy uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Składamy serdeczne podziękowania Miastu Rybnik, które dofinansowało wyjazd młodzieży. Szczególnie dziękujemy animatorom, którzy poświęcając swój czas i siły bezinteresownie współtworzyli rekolekcje.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną