Młodzież w Wiśle

Tradycją naszej parafii są wyjazdy integracyjne młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. W tym roku pierwsi wyjechali chłopcy, a dwa tygodnie później dziewczyny. Weekend spędzony w Ośrodku Salezjanów w Wiśle, pod opieką ks. Jacka, był czasem modlitwy, skupienia i pracy w grupach. Ale nie tylko. Młodzież miała okazję skorzystać z atrakcji turystycznych miasta, a podczas prelekcji i zajęć panelowych poznać mechanizmy uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Składamy serdeczne podziękowania Miastu Rybnik, które dofinansowało wyjazd młodzieży. Szczególnie dziękujemy animatorom, którzy poświęcając swój czas i siły bezinteresownie współtworzyli rekolekcje.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne