wtorek, 18 czerwca, 2024
Aktualności

Modlitwa, post, jałmużna

Kolejna Środa Popielcowa. Kolejny raz pochylamy dziś głowy, by kapłan posypał je popiołem. Kolejny raz mamy szczególną szansę, aby dobrze i owocnie przygotować się na przeżywanie Męki, Śmierci i wreszcie radosnego Zmartwychwstania Chrystusa. Nie zmarnujmy tych czterdziestu dni! Odpowiedzmy na nieskończoną Miłość Ukrzyżowanego głębszą modlitwą, podejmowanymi wyrzeczeniami i dziełami miłosierdzia!

Niech drogowskazem na czterdziestodniowy Post będą słowa dzisiejszej Ewangelii:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” (Mt 6,1-6.16-18).