środa, 19 czerwca, 2024
Aktualności

Msza św. jubileuszowa


Sto lat temu dokonał się akt poświęcenia naszej świątyni na chwałę i cześć Jedynego Boga i Pana naszego, dedykowanej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przez ponad rok przygotowywaliśmy się do tej chwili, by teraz Bogu oddać chwałę i złożyć dziękczynienie za niezgłębione dzieła Jego Opatrzności. Jak powiedział ks. proboszcz Stanisław Kołodziej na początku Mszy św., „Serce Jezusa, otwarte i miłości pełne, przez pokolenia wyznaczało cel i było natchnieniem niezliczonych istnień ludzkich, którym Bóg to miejsce i ten czas wyznaczył na porę zbawienia. Są wśród nich i duchowni i świeccy, członkowie rodzin i samotni, wielcy i mali”. Wczoraj mieliśmy ich wszystkich w pamięci sprawując uroczystą Eucharystię, która była „dziękczynieniem za ich życie poświęcone kościołowi, którego piękno podziwiamy, lecz jeszcze bardziej, za budowanie wspólnoty serc Kościoła Bożego”.

Eucharystii przewodniczył nasz parafianin – ks. abp Damian Zimoń, a wraz z nim mszę św. koncelebrowali ks. abp Wiktor Skrowrc, ks. proboszcz Stanisław Kołodziej, ks. prałat Hubert Wieczorke, ks. prof. Arkadiusz Wuwer, ks. dr Bartłomiej Kuźnik, ks. Krzysztof Biela, a także księża pochodzący z Niedobczyc oraz kapłani, którzy posługiwali w naszej parafii.

W czasie homilii ks. abp Wiktor Skworc zaznaczył m.in., że nasz kościół powstał „wiarą i ofiarą tutejszych parafian – naszych przodków”. Nawiązując do Ewangelii, kaznodzieja powiedział: „Jezus Chrystus zasiada naprzeciwko skarbony naszego życia i przypatruje się czym ją napełniamy. Patrzy na nas w tym kościele dobrotliwie, z otwartym Sercem, przebitym włócznią żołnierza i milcząco zaprasza nas do ofiarności, do wrzucania do skarbony życia drobnych monet naszych codziennych uczynków, objawiających codzienną wierność, jak modlitwa, wypełnianie obowiązków stanu i zawodu, wierność przykazaniom i zobowiązaniom, ślubom, drobnych gestów, wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego. Jezus chce nam dzisiaj uświadomić, że przez te małe sprawy chodzi o coś więcej – o kształtowanie postawy ewangelicznej ubogiej wdowy, która ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całą siebie. Ostatecznie w pełni zaufała Bogu i zdała się na Bożą opatrzność i pomoc (…). Ta postawa była i jest w waszej parafii dostrzegalna o czym świadczą zdania opisujące historię parafii: koszt budowy świątyni został pokryty wyłącznie ze składek ludu. Można więc śmiało powiedzieć, że kościół pozostanie na zawsze pomnikiem ducha ofiarności parafian…”


Dziękujemy wszystkim osobom, które czynnie włączyły się w przebieg Eucharystii: służbie liturgicznej, pocztom sztandarowym, Chórowi od Serca, paniom w strojach śląskich, wszystkim parafianom, którzy uczestniczyli we mszy św. jubileuszowej.

Bóg zapłać także firmie SABMARtv, która zapewniła transmisję Eucharystii – nagranie można znaleźć na naszym kanale youtube – zobacz nagranie