Najważniejszy fundament

Przez trzy ostatnie dni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Tegoroczne spotkania prowadziły Siostry Służebniczki z katowickich Panewnik, które chciały pokazać dzieciom jak zbudować szczęśliwe życie. Żeby dzieło się udało, musi być solidny fundament, a najlepszym fundamentem jest Jezus Chrystus.

Na tym fundamencie można codziennie dokładać kolejne cegiełki, jak np. modlitwa, pomoc bliźniemu, wybaczanie…, a każda z tych cegiełek umacnia więź z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne