niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Najważniejszy fundament

Przez trzy ostatnie dni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Tegoroczne spotkania prowadziły Siostry Służebniczki z katowickich Panewnik, które chciały pokazać dzieciom jak zbudować szczęśliwe życie. Żeby dzieło się udało, musi być solidny fundament, a najlepszym fundamentem jest Jezus Chrystus.

Na tym fundamencie można codziennie dokładać kolejne cegiełki, jak np. modlitwa, pomoc bliźniemu, wybaczanie…, a każda z tych cegiełek umacnia więź z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.