Nasza Pięćdziesiątnica

We wspólnocie wiary, razem z naszym Pasterzem, Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem i wszystkimi zebranymi w kościele, przeżywaliśmy wczoraj Pięćdziesiątnicę. Niespełna siedemdziesiąt młodych ludzi przyjęło w naszym Wieczerniku znamię Ducha Świętego, czyli sakrament bierzmowania, który jeszcze silniej umocnił ich więź z Chrystusem i całym Kościołem.

Składamy ogromne Bóg zapłać Księdzu Arcybiskupowi za jego obecność i udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, a także ks. Krzysztofowi oraz wszystkim animatorom, którzy przez kilka miesięcy przygotowywali tych młodych ludzi do świadomego przyjęcia Ducha Świętego.

foto: Urszula Lach-Konieczny

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną