Nasza Pięćdziesiątnica

We wspólnocie wiary, razem z naszym Pasterzem, Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem i wszystkimi zebranymi w kościele, przeżywaliśmy wczoraj Pięćdziesiątnicę. Niespełna siedemdziesiąt młodych ludzi przyjęło w naszym Wieczerniku znamię Ducha Świętego, czyli sakrament bierzmowania, który jeszcze silniej umocnił ich więź z Chrystusem i całym Kościołem.

Składamy ogromne Bóg zapłać Księdzu Arcybiskupowi za jego obecność i udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, a także ks. Krzysztofowi oraz wszystkim animatorom, którzy przez kilka miesięcy przygotowywali tych młodych ludzi do świadomego przyjęcia Ducha Świętego.

foto: Urszula Lach-Konieczny

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne