Nasza rybnicka paczka


Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję Rybnicka Paczka dla Ukrainy. Zebrane towary zostaną dzisiaj odebrane przez Ochotniczą Straż Pożarną i przekazane potrzebującym uchodźcom.

O dalszych potrzebach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie: Jak pomóc Ukrainie?


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne