Niebolotem do świętości

Tematem tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci szkół podstawowych była Msza św. Przy pomocy metafory niebolotu (czyli samolotu) dzieci poznawały kolejne części Mszy św., gdyż celem spotkań było lepsze zrozumienie i przeżywanie Eucharystii. Rekolekcje prowadziły nasze Siostry Służebniczki – s. Tymoteusza i s. Katarzyna, oraz nasi księża wikarzy – ks. Krzysztof i ks. Paweł.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji, a więcej na temat spotkań dzieci będzie można przeczytać w kwietniowym numerze „Serca”.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną