Niedziela Palmowa

Wczoraj, w Niedzielę Palmową, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, w czasie którego będziemy rozważać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy święciliśmy wczoraj palmy, a przed Mszą św. o godz. 10.30 miała miejsce uroczysta procesja.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną