Nowy adres e-mail

Od kilku dni nasza parafia korzysta z nowego adresu mailowego. Pisząc do nas wiadomości można używać dotychczasowego, dłuższego adresu, czyli niedobczyce@archidiecezjakatowicka.pl lub jego nowej, skróconej formy: niedobczyce@katowicka.pl. Adresy mailowe są nadawane wszystkim parafiom naszej diecezji przez kurię metropolitalną.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną