Nowy rok szkolny

W czwartek dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wytrwałość w realizacji swoich planów i zamierzeń modliliśmy się podczas pierwszej powakacyjnej Mszy św. szkolnej. W czasie tej Eucharystii ks. Paweł pobłogosławił także tornistry uczniom pierwszych klas, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną przygodę.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną